Darts
JUHEND


Aeg ja koht
1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik 27. noktoobril 2018. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 19:00. Võistlusvisked sooritatakse kas enne või peale keegli võistlusviskeid.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 30 minutit ja lõpeb 15 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele 2018-19 registreerunud võistkonna mitteosalemisest dartsis tuleb aga teatada kindlasti indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.
3. Registreerumisel esitab võistkonna esindaja (kapten) võistkonna kaardi koha peal täidetud
kujul. Vigade ärahoidmiseks peavad võistlejate nimed olema kirjutatud trükitähtedega.

Osavõtjad
4. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 mängijat– 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega. Võistlejad ei pea olema samad, kes osalevad keeglis.
5. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna ühe osaleva kuueliikmelise tiimi.

Võistlussüsteem
6. Iga võistleja saab 10 võistlusviset täislauale pluss 5 soojendusviset.
7. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba.
8. Oma nooltega võistlemine ei ole lubatud.
9. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
10. Võistkonna tulemus saadakse kuue mängija visatud punktisummade liitmisel.

Üldnõuded
11. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistluspaigas on
kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid.